home home LOGIN

MONREX Sp. z o. o. jest beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.Zapytanie ofertowe nr 303/1/POIG6.1/2014 na wykonanie projektu i unowocześnienie obecnego logotypu firmy na bazie funkcjonującego wzorca. - pobierz


Zapytanie ofertowe nr 303/2/POIG6.1/2014 na projekt i wykonanie strony www dla firmy MONREX Sp. z o. o. w formie elektronicznej wraz z zawartością merytoryczną i graficzną. - pobierz


Zapytanie ofertowe nr 341/3/POIG6.1/2014 na sporządzenie koncepcji, opracowanie scenariusza oraz wykonanie filmu reklamowego promującego produkty i usługi Monrex Sp. z o.o. na rynkach Bliskiego Wschodu: Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Jemenu. - pobierz


Zapytanie ofertowe nr 381/4/POIG6.1/2014 na wykonanie druku papieru firmowego i kopert firmowych dla firmy MONREX Sp. z o. o. pobierz


Zapytanie ofertowe nr 404/5/POIG6.1/2014 na zakup usługi organizacji misji handlowej w Arabii Saudyjskiej dla firmy MONREX Sp. z o. o. pobierz


Zapytanie ofertowe nr 404/6/POIG6.1/2014 na zakup usługi organizacji misji handlowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dla firmy MONREX Sp. z o. o. pobierz


Zapytanie ofertowe nr 412/7/POIG6.1/2014 na opracowanie strategii finansowania na rynkach docelowych dla firmy MONREX Sp. z o. o. pobierzZapytanie ofertowe nr 412/8/POIG6.1/2014 na zakup dostępu do baz danych klientów - rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich dla firmy MONREX Sp. z o. o. pobierzZapytanie ofertowe nr 412/9/POIG6.1/2014 na zakup dostępu do baz danych klientów - rynek Arabii Saudyjskiej dla firmy MONREX Sp. z o. o. pobierz


Monrex, innowacyjna gospodarka, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego