O firmie

MONREX jest firmą handlową, która zajmuje się głównie obrotem handlowym sprzętem i wyrobami przemysłowymi z firmami polskimi. Dla firm, które nie posiadają rozbudowanych działów sprzedaży i współpracy z zagranicą, MONREX jest firmą zaopatrującą i oferującą wyroby tych firm dla zagranicy.

Sprowadzamy towary, sprzęt i podzespoły oraz oferujemy zewnętrznym odbiorcom kontenery specjalistyczne. Stale wzbogacamy i rozszerzamy ofertę handlową w oparciu o nowe modele oraz szeroką gamę modułów funkcjonalnych, które pozwalają w sposób nieograniczony kształtować wnętrze i wyposażenie niemal każdego kontenera. Dzięki temu możemy dostosować ich funkcje i wyposażenie nawet do bardzo specyficznych wymagań klientów. Uczestniczymy w pracach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych oraz współuczestniczymy w produkcji zaawansowanych rozwiązań technicznych.


Dowiedz się więcej

Nasze produkty

Zapraszamy do współpracy